toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Demografia Ludność ogółem (mln): 1,33

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Gęstość zaludnienia: 29,4 osób/km²

Źródło: Wikipedia

Średni roczny przyrost ludności: - 0,65 %

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Średnia oczekiwana długość życia: 77,6 lat (k), 66,28 lat (m)

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Struktura wiekowa:

0-14 lat: 15,5%

15-64 lat: 67,7%

65 lat i więcej: 16,8%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Powierzchnia: 45 226 km2

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Struktura etniczna (spis 2000): Estończycy 67,9%, Rosjanie 25,6%, Ukraińcy 2,1%, Białorusini 1,3%, Finowie 0,9%, inni 2,2%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Języki
Językiem urzędowym jest język estoński, używany przez 67,3% osób w kraju. Ponadto obywatele Estonii posługują się językiem rosyjskim (29,7%) i innymi (2,3%).

Źródło: CIA "The Word Factbook"Słownik polsko-estoński I estońsko-polski: http://www.filol(...)=slownik

Słownik
Słownik polsko-estoński I estońsko-polski: ihttp://www.filol(...)=slownik

Religie
Grupy wyznaniowe:

- ewangelicy 13,6%

- prawosławni 12,8%

- inne wyznania chrześcijańskie (w tym metodyści, adwentyści dnia siódmego, katolicy, zielonoświątkowcy) 1,4%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Ustrój polityczny
Estonia jest republiką wielopartyjną z jednoizbowym parlamentem.

Na czele państwa stoi prezydent wybierany na 5-letnią kadencję. Jego kompetencję są ograniczone i sprowadzają się głównie do reprezentacji państwa. Obecnie funkcję tą pełni Toomas Hendrik Ilves

Organem ustawodawczym jest parlament (Riigikogu), wybierany co 4 lata.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd, któremu przewodzi premier, zatwierdzony przez prezydenta. W chwili szefem rządu jest Andrus Ansip.

Źródło: Wikipedia

Święta
Dzień Niepodległości: 24 lutego (1918 rok)

Święto Odzyskania Niepodległości - wyzwolenie spod okupacji ZSRR - 20 sierpnia

23 czerwca - Święto Zwycięstwa (Võidupüha)

Źródło: www.eesti.pl

Klimat
Estonia znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego chłodnego.

Średnia miesięczna temperatura powietrza w lutym waha się od -3,5°C do -7°C, a w lipcu od 16°C do 18°C.

Wielkość rocznych opadów atmosferycznych kształtuje się między 500 a 750 mm.

Źródło: www.odyssei.com

Internet
Liczba użytkowników Internetu: 444 000 osób.

W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych.

Źródło: CIA "The Word Factbook", www.odyssei.com