toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Demografia Ludność ogółem (w mln): 5,43

Źródło: Wikipedia

Gęstość zaludnienia: 125 osób/km²

Źródło: Wikipedia

Ludność zamieszkująca miasta: 85,1 %

Źródło: Wikipedia

Średni roczny przyrost ludności: 0,34%

Źródło: encyklopedia WIEM

Przeciętna długość życia: 75,49 lat (m), 80,22 lat (k)

Źródło: Wikipedia

Struktura wiekowa społeczeństwa:

0-14 lat: 18,7%

15-64 lat: 66,1%

65 i więcej lat: 15,2%

Źródło: Wikipedia

Powierzchnia: 43 094 km²

Źródło: Wikipedia

Grupy etniczne w Danii:

- Duńczycy - 97%

- Niemcy - 1%

- Farerowie (z Wysp Owczych) - 1%

- inne - Turcy (0,5%), Szwedzi (0,4%), Brytyjczycy (0,2%)

Źródło: Wikipedia

Języki
Językiem urzędowym jest język duński.

Funkcjonujące języki mniejszości to turecki oraz niemiecki. Najpopularniejszymi językami obcymi są angielski i niemiecki.

Źródło: Wikipedia

Religie
Dominującym wyznaniem jest luteranizm wyznawany przez 97% społeczeństwa. 0,5% społeczeństwa  przynależy do kościoła katolickiego.

Źródło: encyklopedia WIEM

Ustrój polityczny
Dania jest monarchią parlamentarną.

Na czele kraju stoi król. Obecnie funkcję głowy państwa pełni królowa Małgorzata II, a jej następcą jest książę Fryderyk.

Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament, wybierany na 4-letnią kadencję.

Natomiast władzę wykonawczą sprawuje rząd, któremu przewodniczy premier. Obecnie funkcję te sprawuje Anders Fogh Rasmussen.

Źródło: Encyklopedia WIEM, Wikipedia

Święta
Święta

Klimat
Dania leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, typu morskiego. Zimy są tutaj krótkie i raczej łagodne, natomiast lata dosyć chłodne, z dużą ilością opadów. Średnie temperatury wynoszą:  ok. -0,5 - +0,5°C w styczniu  i ok. 16 - 18°C w lipcu.

Największe opady obserwuje się w lipcu i sierpniu. Roczna suma opadów waha się między 550 mm na Zelandii, a 800 mm na Półwyspie Jutlandzkim.

Źródło: Wikipedia