toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Klauzule prawne
Regulamin serwisu WWW.TOREUSE.PL ("Regulamin")
12.03.2007
§1. Postanowienia ogólne

 • Przed rozpoczęciem korzystania ze strony WWW.TOREUSE.PL („Strona”), należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 • Każda z osób korzystających ze Strony jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego prawa.
 • Zabrania się na Stronie zamieszczać materiałów:
  • pornograficznych
  • chronionych prawami autorskimi
  • propagujących treści totalitarne
  • propagujących przemoc oraz narkotyki
  • obrażających symbole religijne albo państwowe
  • naruszająch godność osób trzecich
  • plików zainfekowanych wirusami, a także odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez polskie prawo
  • prowadzenie agitacji religijnej lub politycznej jest zabronione
 • W przypadku nie przestrzegania prawa, właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta osoby naruszającej prawo. Jeżeli po udzieleniu ostrzeżenia osoba naruszająca prawo nie usunie wyżej wymienionych materiałów konto zostanie usunięte, a sprawa zostanie przekazana odpowiednim organom.
 • Wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych o osobach korzystających ze Strony i na niej zamieszczonych bez ich zgody jest zabronione.
 • Używanie Strony do własnych celów komercyjnych, na przykład reklam lub sprzedaży, za wyjątkiem umieszczonych na Stronie giełd lub reklam umieszczanych na Stronie za wiedzą i zgodą właścicieli Strony jest zabronione. Ogłoszenia zamieszczane na giełdach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i właściciele Strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich treść, prawdziwość oraz efekt ewentualnej transakcji albo jej nie wykonania.
 • Osoba korzystająca ze Strony uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu lub hasła osobom trzecim.
 • Jeżeli osoba korzystająca ze Strony zaobserwuje, że inny użytkownik zachowuje się niezgodnie z Regulaminem powinna o tym poinformować właścicieli Strony.
 • Osoba, która zdecydowała się na założenie konta na Stronie zgadza się na poniższe warunki:
  • Każdy osoba korzystająca ze Strony może posiadać tylko jeden profil
  • Wszystkie informacje zamieszczone w profilu powinny być prawdziwe
  • Zabronione jest odstępowanie, wypożyczanie lub sprzedawanie swojego konta osobom trzecim. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić chęć usunięcia swojego konta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielami Strony
  • W przypadku drobnych naruszeń Regulaminu właściciele Strony mogą osobę naruszającą ostrzec o możliwości zablokowania lub usunięcia konta w dowolny skuteczny sposób
§ 2. Prawa właścicieli Strony

 • Osoba korzystająca ze Strony wyraża zgodę na wykorzystywanie przez właścicieli Strony danych umieszczonych na stronie do celów statystycznych.
 • Właściciele Strony zastrzegają sobie prawo, do wysyłania osobom korzystającym ze Strony informacji komercyjnych.
 • Właściciele Strony mają prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika nie przestrzegającego Regulaminu. Konto usuwane jest bezpowrotnie.
§ 3. Dane osoby korzystającej ze Strony

Właściciele Strony zobowiązują się, nie udostępniać osobom trzecim danych osobowych, pozostawianych na Stronie przez osoby korzystające ze Strony. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy przypadków łamania prawa, w których to dane osobowe osoby korzystającej ze Strony mogą być udostępnione odpowiednim organom i instytucjom państwowym.
 • Osoba korzystająca ze Strony zobowiązana jest do podawania prawdziwych danych w procesie rejestracji.
 • Dane osobowe zawarte w bazie danych Strony nie podlegają wymianie komerycjnej i są przeznaczone tylko na potrzeby Strony.
§ 4. Zmiany w Regulaminie

 • Właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Właściciele Strony dołożą wszelkich starań, aby osoby korzystające ze Strony zostały poinformowane o takich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Osoba korzystająca ze Strony po zmianie Regulaminu w pełni akceptuje jego nowe postanowienia.