toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Demografia Ludność ogółem (w mln):  5,22

Źródło: przewodnik Onet.pl

Gęstość zaludnienia: 15,2 osób/km2

Źródło: portal Finlandia.pl

Ludność mieszkająca w miastach: 64,6%

Źródło: Wikipedia

Średni roczny przyrost ludności: 0,16 %

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Średnia długość życia: 82,02 lat (k), 74,82 lat (m)

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Struktura wiekowa:

0-14 lat: 17,3%

15-64 lat: 66,8%

65 lat i więcej: 15,9%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Powierzchnia: 338 145 km2

Źródło: przewodnik Onet.pl

Grupy etniczne: Finowie 93,4%, Szwedzi 5,7%, Rosjanie 0,4%, Estończycy 0,2%, Romowie 0,2%, Sami 0,1%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Języki
Językami urzędowymi są: język fiński, którym posługuje się 92% społeczeństwa i język szwedzki, którego używa 5,6% społeczeństwa.

Źródło: przewodnik Onet.pl

Słownik angielsko-fiński: http://www.freed(...)fin.html

Słownik fińsko-angielski i angielsko-fiński: http://efe.scape.net/index.php

Religie
Większość Finów wyznaje luteranizm (84,2%). Pozostałe grupy wyznaniowe to: prawosławni (1,1%), inne wyznania chrześcijańskie (1,1%) i inne (0,1%).

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Ustrój polityczny
Finlandia jest republiką parlamentarną. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany na sześcioletnią kadencję. Obecnie funkcję głowy państwa pełni Tarja Halonen.

Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (Eduskunta, Riksdag), wybierany co 4 lata.

Rolę szefa rządu pełni premier powoływany przez parlament. Urząd premiera sprawuje obecnie Matti Vanhanen.

Źródło: encyklopedia WIEM, www.gery.pl

Święta
Nowy Rok 1 stycznia

Święto Trzech Króli 6 stycznia

Wielki Piątek marzec/kwiecień

Wielkanoc marzec/kwiecień

Wigilia święta pracy 30 kwietnia

Święto pracy 1 maja

Wniebowstąpienie maj

Zielone Świątki koniec maja/ początek czerwca

Sobótka trzeci weekend czerwca

Wszystkich Świętych 1 listopada

Wigilia 24 grudnia

Boże Narodzenie 25–26 grudnia

Źródło: przewodnik Onet.pl

Klimat
Finlandia znajduje się w strefie chłodnego klimatu umiarkowanego, złagodzonego dzięki ciepłemu Prądowi Zatokowemu. Temperatura w lecie nie jest zbyt wysoka i  w lipcu waha się między 14-19 °C . W zimie natomiast kształtuje się między -19°C a -4 °C (luty).

Roczna suma opadów atmosferycznych waha się między 700 mm a 500 mm.

W Finlandii występuje zjawisko nocy polarnej i dnia polarnego.

Źródło: przewodnik Onet.pl, www.odyssei.com