toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Ludność Ogółem (mln): 10,27

Źródło: Wikipedia

Gęstość zaludnienia: 130 osób/km²

Źródło: CIA 'The Word Factbook'

Ludność zamieszkująca miasta: 74,6 %

Źródło: www.republ​ikaczeska.​republika.​pl

​redni roczny przyrost ludności: -0,08% (od 2003).

Źródło: Wikipedia

Przeciętna długość życia: 70,4 lata (m); 77,3 lata (k)

Źródło: www.republikaczeska.republika.pl

Powierzchnia: 78 866 km²

Źródło: : Wikipedia

Struktura etniczna ludności Republiki Czeskiej to:

Czesi (90,4%)

Morawianie (3,7%)

Słowacy (ok. 3%),

Polacy 0,4%

Niemcy (0,1%)

Romowie (0,1%)

Źródło: Wikipedia, www.centralniadresa.cz

Języki
Językiem urzędowym Republiki Czeskiej jest język czeski. Jego trzy główne odmiany to: czeski właściwy (używany w Czechach), hanacki (Morawy) i laski (północno-wschodnie Morawy i część Śląska). Można także posługiwać się językiem słowackim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.

W kontaktach handlowych najczęściej używany jest niemiecki, a następnie angielski.

.

Źródła: www.republikaczeska.republika.pl, www.centralniadresa.czProgramy do tłumaczenia i słowniki online:www.cz​eski.przet​lumacz.com​.plTra​nslatory online:


http://www.czyta(...)ol.html, http://www.arpeg(...)ory.htm, http://www.jniem(...)anslator

Religie
Grupy wyznaniowe:

Większość ludności deklaruje agnostycyzm (59%). Wśród wyznawanych religii wyróżnia się:

katolicyzm (ok. 27%)

protestantyzm (ok. 1,5%)

husytyzm (1%)

prawosławie (0,2%)

judaizm (0,01%)

oraz inne.Źródło: Wikipedia

Ustrój polityczny
Czechy charakteryzują się ustrojem demokratyczno-parlamentarnym.

Władzę ustawodawczą posiada dwuizbowy parlament, w którego skład wchodzą: niższa izba parlamentu - Izba Deputowanych (Poslanecká sněmovna), wybierana na czteroletnią kadencję oraz izba wyższa - Senat (Senát) wybierana na okres 6 lat. 1/3 składu senatu ulega zmianie co 2 lata. Władzę wykonawczą reprezentuje Rząd.

Głową państwa jest prezydent, który jest wybierany przez parlament na pięcioletnią kadencję.

Obecnie funkcję ta sprawuje Václav Klaus.

Szefem rządu jest premier Mirek Topolánek.

Źródło: Wikipedia

Święta
Święta państwowe w Republice Czeskiej:

1 stycznia - Powstanie Państwa Czeskiego

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - Święto Pracy

8 maja - Dzień Zwycięstwa,

5 lipca - Dzień Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego

6 lipca - Rocznica śmierci Jana Husa

28 września - Święto św. Wacława - patrona Czech

28 października - Dzień Odzyskania Niepodległości

17 listopada - Aksamitna Rewolucja

24-26 grudnia - Boże Narodzenie

Źródło: www.infoczechy.pl

Klimat
Republika Czeska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego. Średnie temperatury, kształtują się następująco : od -1° do -3°C  w styczniu,  18-19°C. w lipcu.

Średnia roczna suma opadów waha się między 500-700 mm.

W terenach górskich klimat jest ostrzejszy; średnia temperatura roczna wynosi ok. 4° C, a opady kształtują się na poziomie 1200 mm.

Turystyka
Liczba turystów odwiedzających Czechy w roku 2005 wyniosła 6 336 128 osób.

Źródło: portal.gov.cz