toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Demografia Ludność ogółem (mln): 4,49

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Gęstość zaludnienia: 79 osób/km²

Źródło: Wikipedia

Ludność zamieszkująca miasta: 54,3 %

Źródło: Wikipedia

Średni roczny przyrost ludności: - 0,02 %

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Średnia oczekiwana długość życia: 78,31 lat (k), 70,79 lat (m)

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Struktura wiekowa:

0-14 lat: 16,4%

15-64 lat: 67%

65 lat i więcej: 16,6%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Powierzchnia: 56 542 km2

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Struktura etniczna:

89,6% społeczeństwa Chorwacji stanowią Chorwaci. Pozostałe grupy etniczne to Serbowie (4,5%) i inni (5,9% w tym Bośniacy, Węgrzy, Słoweńcy, Czesi, Romowie).

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Języki
Językiem urzędowym jest język chorwacki, używany przez 96,1% obywateli. Poza tym Chorwaci posługują się także serbskim (1%) i innymi językami (w tym włoskim, węgierskim, czeskim, słowackim i niemieckim).

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Religie
Struktura wyznaniowa:

- katolicy 87,8%

- prawosławni 4,4%

- inne wyznania chrześcijańskie 0,4%

- muzułmanie 1,3%

- inne

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Ustrój polityczny
Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną.

Głową państwa jest prezydent, wybierany co 5 lat. Aktualnie funkcję tą pełni Stjepan Mesić.

Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (Chorwackie Zgromadzenie Narodowe - Sabor).

Organem władzy wykonawczej jest rząd, na czele którego stoi premier. Obecnym premierem Chorwacji jest Ivo Sanader.

Źródło: Wikipedia

Święta
- 1 stycznia Nowy Rok

- 6 stycznia Trzech Króli

- Wielkanocna Niedziela i Poniedziałek

- 1 maja Święto Pracy

- 60 dni po Wielkanocy Boże Ciało

- 22 czerwca Dzień Antyfaszystowskiego Ruchu Oporu

- 25 czerwca Dzień Państwowości

- 5 sierpnia Dzień Zwycięstwa i Dumy Państwowej

- 15 sierpnia Dzień Wniebowstąpienia NMP

- 8 października Święto Niepodległości

- 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

- 25 grudnia Boże Narodzenie

- 26 grudnia Dzień św. Szczepana

Klimat
Chorwacja leży w strefie klimatu śródziemnomorskiego i umiarkowanego.

Średnia miesięczna temperatura powietrza kształtuje się między 0°C a 3°C w styczniu i między 24°C a 27°C w lipcu. Dni w których temperatura spada poniżej zera należą do rzadkości.

Roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 700 do 3000 mm.

Źródło: www.odyssei.com