toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Demografia Ludność ogółem (w mln): 7,45

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Gęstość zaludnienia: 67 osób/km²

Źródło: Wikipedia

Ludność zamieszkująca miasta: 88 %

Źródło:  www.astro.amu.edu.pl

Średni roczny przyrost ludności: - 0,89 %

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Średnia oczekiwana długość życia: 75,87 lat (k), 68,41 lat (m)

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Struktura wiekowa:

0-14 lat: 14,1%

15-64 lat: 68,7%

65 lat i więcej: 17,2%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Powierzchnia: 110 910 km2

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Struktura etniczna:

Bułgarzy 83,9%, Turcy 9,4%, Romowie 4,7%, inni 2% (w tym Macedończycy, Ormianie, Tatarzy, Czerkiesi) (spis 2001)

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Języki
Zdecydowana większość mieszkańców Bułgarów (84,5%) posługuje się na co dzień językiem bułgarskim. Na podstawie spisu z 2001 po turecku mówi 9,6 % społeczeństwa, a 4,1 % posługuje się językiem romskim.

Językiem urzędowym kraju jest język bułgarski.

Źródło: Wikipedia, CIA "The Word Factbook"

Religie
Struktura wyznaniowa:

- prawosławni 82,6%

- muzułmanie 12,2%

- inne wyznania chrześcijańskie 1,2%

- inne wyznania 4%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Ustrój polityczny
Bułgaria jest republiką od 1991 roku.

Na czele państwa stoi prezydent, który sprawuje władzę wykonawczą. Głowę państwa wybiera się co 5 lat. Obecnie urząd prezydenta Bułgarii sprawuje Georgi Pyrwanow. Szefem rządu w kraju jest Sergiej Staniszew.

Organem władzy ustawodawczej jest Zgromadzenia Narodowe, wybierane na 4-letnią kadencję.

Źródło: Wikipedia, www.astro.amu.edu.pl

Święta
- Nowy Rok (1-2 stycznia),

- Dzień Wyzwolenia Bułgarii (z niewoli tureckiej) w 1878 r. (3 marca),

- Poniedziałek Wielkanocny (przełom marca i kwietnia),

- Święto Pracy (1 maja),

- Święto Cyrylicy - dzień bułgarskiej kultury i oświaty, piśmiennictwa słowiańskiego i dzień prasy bułgarskiej - (24 maja)

- święta Bożego Narodzenia (25-26 grudnia).Źródło: Przewodnik Onet.pl

Klimat
Klimat Bułgarii jest zróżnicowany, zależy głównie od szerokości geograficznej. Północna część kraju znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego i suchego. Na południu mamy natomiast do czynienia z strefa klimatu podzwrotnikowego.

Średnie temperatury powietrza w Bułgarii kształtują się od -6° do  2°C w styczniu i od 18° do 25°C w lipcu.

Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 450 mm na północy oraz 1200 mm w terenach górskich.Źródło: Przewodnik Onet.pl, www.astro.amu.edu.pl