toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Demografia Ludność ogółem (mln): 10,3

Źródło: Wikipedia

Średnia gęstość zaludnienia: 49 osób/km2

Źródło: www.bialorus.pl

Ludność zamieszkująca miasta: 45 %

Źródło: encyklopedia WIEM

Średni roczny przyrost ludności: - 0,09 %

Źródło: encyklopedia WIEM

Oczekiwana długość życia: 62,54 lat (m), 74,6 lat (k)

Źródło: Wikipedia

Struktura wiekowa:

0 - 14 lat 16,8%

15 - 64 lat 68,9%

ponad 64 lata 14,3%

Źródło: Wikipedia

Powierzchnia: 207 600 km2

Źródło: Wikipedia

Struktura etniczna: Białorusini - 77,9%, Rosjanie - 13,2%, Polacy - 4,1%, Ukraińcy - 2,9%, Żydzi - 1,9%.

Źródło: Wikipedia

Języki
Językami urzędowymi Białorusi są języki białoruski i rosyjski.

Pomimo, iż Białorusini posiadają swój własny - ojczysty język, jego używanie postrzegane jest jak coś wstydliwego i dlatego przeważnie mówi się po rosyjsku. Na zachodzie kraju nie powinno być problemów w porozumieniu się w języku polskim.

Źródło: Wikipedia, www.bialorus.pl

Tłumacz
Babel Fish (http://babelfish.yahoo.com)

Religie
Struktura wyznaniowa na terytorium Białorusi:

- prawosławni 60-70%

- katolicy 15-20%

- protestanci, unici 5-10%

Źródło: Wikipedia

Ustrój polityczny
Białoruś jest republiką parlamentarną.

Parlament składa się z Izby Reprezentantów i izby wyższej - Rady Republiki, będącej organem przedstawicielskim władz samorządowych. Obie izby wybierane są co 4 lata.

Głową państwa jest prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję. Mianuje on premiera i członków rządu.

Obecnie na czele państwa stoi Aleksander Łukaszenka, a funkcję szefa rządu pełni Siarhiej Sidorski.

Źródło: encyklopedia WIEM, Wikipedia

Święta
Święta Państwowe:

15 marca - Dzień Konstytucji.

2 kwietnia - Dzień jednania narodów Białorusi i Rosji.

9 maja - Dzień Zwycięstwa.

8 maja (druga niedziela maja) - Dzień Godła i Flagi Państwowej Republiki Białoruś.

3 lipca - Dzień Niepodległości Republiki Białoruś (Dzień Republiki).Świąteczne dni:

1 stycznia - Nowy Rok.

23 lutego - Dzień obrońcy Ojczyzny i Sił Zbrojnych Republiki Białoruś.

8 marca - Dzień Kobiet.

1 maja - Święto Pracy.

7 listopada - Dzień Rewolucji Październikowej.Święta Religijne:

7 stycznia - Boże Narodzenie (prawosławne)

1 m?ja - Wielkanoc (prawosławna)

27 kwietnia - Wielkanoc (katolicka)

10 maja - Radaunica (Dzień pamięci zmarłych u prawosławnych)

2 listopada - Dzień Pamięci

26 grudnia - Boże Narodzenie (katolickie)

Źródło: Ambasada Republiki Białorusi w RP

Klimat
Białoruś leży w strefie klimatu umiarkowanego.

Średnia temperatura waha się między -8° a -4°C w styczniu oraz 17-19°C w lipcu. Roczna suma opadów wynosi od 550 do 700 mm, najczęściej występują one latem.

Źródło: encyklopedia WIEM