toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Demografia Ludność ogółem (mln): 30,36

Źródło: CIA "The World Factbook"

Gęstość zaludnienia: 342 osób/km2

Źródło: Wikipedia

Ludność zamieszkująca miasta: 96,5 %

Źródło: Wikipedia

Średni roczny przyrost ludności: 0,15 %

Źródło: CIA "The World Factbook"

Średnia oczekiwana długość życia: 81,94 lat (k), 75,44 lat (m)

Źródło: CIA "The World Factbook"

Struktura wiekowa:

0-14 lat:                    16,9%

15-64 lat:                   65,7%

65 lat i więcej:           17,4%

Źródło: CIA "The World Factbook"

Powierzchnia: 30 528 km2

Źródło: CIA "The World Factbook"

Grupy etniczne: Flamandczycy 58%, Walonowie 31% i inni 11%.

Źródło: CIA "The World Factbook"

Języki
Językami urzędowymi Belgii są holenderski, używany przez 60% społeczeństwa, francuski (40%) i niemiecki (poniżej 1%).

Belgia podzielona jest na dwie strefy językowe: francuską i flamandzką.

Flamandzki jest podstawowym językiem północnej części Belgii. Posługuje się nim około 60% Belgów. Pozostałe 40%, z Brukseli i południowych prowincji kraju zwanych Walonią w mowie  i piśmie wykorzystuje francuski dialekt.Źródło: Wikipedia, CIA "The World Factbook", Przewodnik Onet.pl

Religie
Grupy wyznaniowe:

- katolicy 75%

- protestanci i inne 25%

Źródło: CIA "The World Factbook"

Ustrój polityczny
Belgia jest wielopartyjną monarchią konstytucyjną.

Głową państwa jest król, obecnie Albert II, natomiast szefem rządu jest premier Guy Verhofstadt.

Organem ustawodawczym jest dwuizbowy parlament, składający się z Izby Deputowanych i Senatu. Obie wybierane są na 4-letnią kadencję. Kompetencje ustawodawcze posiada również król.

Źródło: Wikipedia

Święta
- Nowy Rok - 1 stycznia

- Poniedziałek Wielkanocny - 17 kwietnia 2006, 9 kwietnia 2007

- Święto Pracy - 1 maja

- Wniebowstąpienie - 25 maja 2006, 17 maja 2007

- Zielone Świątki - 4 i 5 czerwca 2006, 27 i 28 maja 2007

- Święto Narodowe - 21 lipca

- Wniebowzięcie N.M.P. - 15 sierpnia

- Wszystkich Świętych - 1 listopada

- Zakończenie I wojny światowej - 11 listopada

- Boże Narodzenie - 25 grudniaDodatkowo ministerstwa i urzędy są nieczynne: 15 listopada (Święto Króla)

Dodatkowe dni wolne od pracy w poszczególnych regionach:- Święto Irysa (region Bruksela-Stolica) ? 8 maja

- Święto Wspólnoty flamandzkiej - 11 lipca

- Święto Wspólnoty francuskojęzycznej - 27 września

- Święto Wspólnoty niemieckojęzycznej - 15 listopada

Źródło: Ambasada RP w Belgii

Klimat
Belgia leży w strefie klimatu umiarkowanie ciepłego, morskiego.

Średnia temperatura powietrza kształtuje się między 0°C a 3°C w styczniu i między 16°C a 19°C w lipcu. Roczna suma opadów waha się od 700 do 1000 mm.

Źródło: Encyklopedia WIEM

Turystyka
Belgię odwiedza rocznie około 5 milionów turystów. Najczęściej są to turyści z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji.

Źródło: www.rcie.rzeszow.pl