toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
Panel szukaniaGospodarka

Demografia
Ludność ogółem (mln): 10,67

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Gęstość zaludnienia: 80,5 osób/km²

Źródło: Wikipedia

Ludność zamieszkująca miasta: 63,5 %

Źródło: Wikipedia

Średni roczny przyrost ludności: 0,19 %

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Średnia oczekiwana długość życia: 81,76 lat (k), 76,59 lat (m)

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Struktura wiekowa:

0-14 lat:               14,4%

15-64 lat:              66,8%

65 lat i więcej:      18,8%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Powierzchnia: 131 940 km2

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Grupy etniczne: Grecy 96%, Macedończycy (2%), Turcy (1%) oraz Albańczycy i Bułgarzy(1%)

Źródło: CIA "The Word Factbook", Encyklopedia WIEM

Języki
Oficjalnym językiem urzędowym jest język grecki, którym posługuje się 99% społeczeństwa. Ponadto Grecy porozumiewają się także w językach angielskim i francuskim.

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Religie
Grupy wyznaniowe:

- prawosławni 98%

- muzułmanie 1,3%

- inne 0,7%

Źródło: CIA "The Word Factbook"

Ustrój polityczny
Grecja jest demokracją parlamentarną z jednoizbowym parlamentem.

Głową państwa jest prezydent, wybierany na pięcioletnią kadencję. Obecnie jest nim Karolos Papoulias.

Władzę ustawodawczą pełni parlament (Zgromadzenie Narodowe), wybierany co 4 lata, wraz z wyborem prezydenta.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd oraz prezydent. Funkcję szefa rządu pełni Kostas Karamanlis.

Źródło: Wikipedia

Klimat
Grecja leży w strefie klimatu śródziemnomorskiego.

Średnia miesięczna temperatura powietrza kształtuje się między 4°C a 10°C w styczniu i między 25°C a 27°C w lipcu.

Roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 400 do  1400mm.

Źródło: www.odyssei.com