toreuse.pl - Rynek maszyn i urządzeń

tel.: (042) 215 31 94
fax: (042) 215 32 34
e-mail :bok@fum-pabianice.com.pl
www (621):www.fum-pabianice.com.pl/
O Firmie
Fabryka Szlifierek FUM Pabianice S.A
Fabryka Szlifierek “FUM-Pabianice” SA w Pabianicach ul. Łaska 3/5 położona jest w zachodniej części miasta na terenach o bardzo dobrych walorach lokalizacyjnych dla funkcji usługowej. Do centrum miasta jest około 1200 m. Ulica Łaska stanowi odcinek drogi krajowej nr 14. W pobliżu w odległości 80 m znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: autobusowej i tramwajowej; łączące osiedle z centrum miasta oraz Łodzią. W odległości 200 m znajduje się główny przystanek PKS a do dworca PKP jest około 900 m. “FUM-Pabianice” SA znajduje się obok dwóch stacji benzynowych “Statoil” i “Esso”.Pabianice znajdują się w najbliższym sąsiedztwie Łodzi. Łódź jest drugim miastem pod względem liczebności mieszkańców w Polsce (780 tys. Mieszkańców).

Umiejscowiona w centrum kraju jest znacznym ośrodkiem przemysłowym.Właśnie z centralnego położenia Łodzi wynika jego znaczenie komunikacyjne. Krzyżują się tu drogi o dużym znaczeniu; nr 1 Gdańsk-Łódź-Katowice-Cieszyn, nr 14 Warszawa-Łowicz-Łódź-Wrocław a także nr 72 Warszawa-Rawa Mazowiecka-Łódź-Konin-Poznań.W przyszłości w Strykowie krzyżować się będą dwie nitki autostrad łączące północ z południem i wschód z zachodem.

W początkach XX wieku Pabianice posiadają już dobrze rozwinięty przemysł włókienniczy. Obok tej – niewątpliwie dominującej – gałęzi wytwórczości funkcjonują również inne dziedziny produkcji, wystarczy wspomnieć o fabryce papieru czy zakładach chemicznych.Rozwijający się park maszynowy poszczególnych zakładów rodzi potrzebę powstania firm o profilu odlewniczym i budowy maszyn. Początkowo są to w większości małe warsztaty, produkujące proste urządzenia i podstawowy asortyment części do maszyn.Jednym z nich, działającym około 1905-1906 r. był warsztat mechaniczny G. Missbacha. W roku 1910 warsztat ten nabyty został przez Waldemara Kruschego, jednocześnie 20 lipca 1910 r. zarejestrowano go w aktach Inspekcji Fabrycznej pod nr 599a jako zakład o profilu budowy maszyn. Zakład zatrudniał wtedy 64 osoby.W. Krusche pragnąc rozbudować swą firmę zwraca się 12.06.1910 do Rządu Guberni Piotrkowskiej z prośbą o zatwierdzenie planów na budowę zakładu odlewniczego wraz ze ślusarnią mechaniczną i stolarnią we wsi Karniszewice. Działka, na której powstać miały zabudowania położona była u zbiegu dzisiejszej ulicy Łaskiej i Wspólnej.

Sprawozdanie z 15.10.1910 do St. Inspektora Fabrycznego mówi, że w starych zabudowaniach firmy pracowało 114 osób. Dzień roboczy pracowników do 1914 r. wynosi dziesięć godzin.Pierwszą drukowaną wiadomość o działaniu na terenie Pabianic Fabryki Mechanicznej i Odlewni W. Kruschego podaje “Informations – buch fiér den Ladzergeschãftsverkehr Werlag der Lodzer Zeitung” z 1913 r. W tymże roku ukazała się w jubileuszowym wydaniu gazety “Ladzer Zeitung” pierwsza reklama firmy.Zakład produkuje w tym czasie różne modele tkackich warsztatów mechanicznych, maszyny rolnicze, silniki naftowe, pędnie (transmisje) oraz zajmuje się odlewami żeliwnymi i z metali kolorowych.W 1922 r. firma przekształca się w spółkę akcyjną poprzez przyjęcie do władz dr. Aleksego Kruschego. Kapitał spółki wynosił wówczas 2 mln marek a obroty 15 mln marek.

Zakład rozszerza coraz bardziej swój asortyment produkcji. Na początku lat trzydziestych wytwarzane są wówczas warsztaty tkackie oparte na różnych systemach angielskich.Ponadto montowane są wiertarki szybkobieżne, frezarki uniwersalne, aparaty podziałowe, szlifierki i polerki.W roku 1936 fabryka – poważnie dofinansowana przez państwo – podjęła produkcję dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego, wykonując w dalszym ciągu obrabiarki do metali. W tym okresie zostały wyprodukowane pierwsze typy tokarek rewolwerowych typu RW-28 i szlifierek narzędziowych typu OU-2.

W latach 1936-1939 zakład W. Kruschego był jedyną na terenie Pabianic fabryką maszyn i odlewnią żeliwa.W roku 1939, po wybuchu II wojny światowej, zakład W. Kruschego zmienił charakter swej produkcji, pracując wyłącznie dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego.We wrześniu 1944 roku na polecenie władz niemieckich ewakuowano fabrykę tj. maszyny, urządzenia, narzędzia i znaczną część załogi do Freiwaldau w Sudetach Wschodnich. W Pabianicach czynne były nadal odlewnia i modelarnia, a wyroby w nich produkowane wysyłano do Freiwaldau w celu dalszej obróbki.Z 19 na 20 stycznia 1945 wojska I Frontu Białoruskiego wkroczyły do miasta. Krótkotrwała walka o miasto spowodowała na terenie zakładu poważnie zniszczenia; zbombardowane zostały puste hale fabryczne, wypaleniu uległa część odlewni a wycofujące się wojska hitlerowskie zdewastowały do reszty budynki.

Nieliczni pracownicy, którzy pozostali w Pabianicach, natychmiast po wyzwoleniu odpowiedzieli czynnie na apel tymczasowych władz miasta, wzywający całą ludność do stawienia się w swych zakładach pracy i przystąpili energicznie do ratowania mienia fabryk.Pierwszego dnia zdołano jedynie zabezpieczyć fabrykę. Gdy następnego dnia przystąpiono do pracy, niemal każdy robotnik musiał przynieść do fabryki z domu własne narzędzia, bo ich praktycznie w fabryce nie było.Za najpilniejsze zadanie produkcyjne uznano w tym okresie uruchomienie stolarni i odlewni żeliwa.Już w marcu 1945 r. wykonano pierwsze odlewy i uruchomiono stolarnię z modelarnią. Rozpoczęto także produkcję kompletnych wideł i wałków do krosien. W tym czasie zakład wykonywał również kieraty, młockarnie, sieczkarnie oraz piły do cięcia metalu.Sytuacja prawna zakładu.

W dniu 1 lutego 1945 Zarząd Państwowy przejął wszystkie urządzenia, narzędzia i przyrządy, stanowiące do 1 września 1939 r. własność Fabryki Obrabiarek i Odlewni Żeliwa W. Krusche i S-ka w Pabianicach. Zarząd Państwowy sprawował pieczę nad zakładem do końca 1947 r. a następnie fabryka przeszła na własność państwa na podstawie orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu nr 21 z dnia 12 lutego 1948 r.12 stycznia 1949 r. zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu Zakłady Mechaniczne im. J. Strzelczyka, przedsiębiorstwo wyodrębnione w Łodzi przejęło firmy: Fabrykę Obrabiarek i Odlewnię Żeliwa W. Krusche i S-ka, Pabianice ul. Łaska 3 oraz firmę Józefa Jersaka zlokalizowaną w Pabianicach przy ul. Konopnickiej 39.W następstwie tej komasacji zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 stycznia 1951 utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Pabianicka Fabryka Urządzeń Mechanicznych.W latach 1961 – 1980 przedsiębiorstwo działało jako jeden z zakładów w strukturze organizacyjnej Fabryki Szlifierek “Ponar-Łódź”

Od 1 stycznia 1981 w wyniku realizacji przez Ministra Przemysłu Maszynowego postulatu zgłoszonego przez załogę, zakład uzyskał pełną samodzielność wyodrębniając się organizacyjnie pod nazwą Fabryka Urządzeń Mechanicznych”Ponar-Pabianice”. W dniu 31.03.1994 r. FUM zawarła ugodę bankową z wierzycielami, która uprawomocniła się dnia 8 maja 1994 r. Dnia 15 maja 1995 r. działający w imieniu Skarbu Państwa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych działając na podstawie art. 17 ust 1 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw oświadcza, że przekształca przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Ponar – Pabianice” w Pabianicach w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa ze skutkiem od dnia wpisu spółki do rejestru handlowego.

Sąd Rejonowy w Łodzi XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy 31 października 1995 r. dokonał wpisu do rejestru handlowego dział B numer 5669. Kapitał akcyjny wynosi sto tysięcy złotych i dzieli się na dziesięć tysięcy akcji imiennych serii A po 10 złotych każda.Zamiana wierzytelności na akcje wynikająca z ugody bankowej trwała od maja 1996 r. do października 1996 r. Po wydaniu akcji FUM staje się spółką akcyjną.Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 1998 r. dotychczasowe brzmienie firmy spółki uległo zmianie na:1. Fabryka Szlifierek „FUM – Pabianice” Spółka Akcyjna w Pabianicach2. Spółka może używać skrótu firmy “FUM-Pabianice S.A.” Uchwała powyższa postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi XXI Wydziału Gospodarczo-Rejestrowego z dnia 23 lipca 1998 r. wpisana została do Rejestru Handlowego.

Zapraszamy do współpracy.
Dodatkowe informacje
Liczba zatrudnionych: N/A
Średni roczny obrót: N/A
Produkcja Dystrybucja
Handel Serwis i usługi
Typ działalności:
Skontaktuj się z nami
Fabryka Szlifierek FUM Pabianice S.A


dodano: 2009-02-24, wyświetleń: 12218, pakiet: Intro