toreuse.pl - Rynek maszyn i urządzeń

tel.: (056) 61 91 111
fax: (056) 61 91 295
e-mail :apator@apator.com.pl
www (1930):apator.com.pl
O Firmie
APATOR S.A.
APATOR S.A.- firma z ponad pięćdziesięcioletnimi tradycjami. Lider na krajowym rynku aparatury łącznikowej i pomiarowej.

Od 1996 roku akcje spółki notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma należy do elitarnego klubu Akademii Marek Polskich KIG.

W Grupie Apator pełni wiodącą rolę dzięki organizacji i koordynacji działań. Oferta handlowa Apatora obejmuje szeroką gamę aparatury łącznikowej niskiego napięcia, przeciwprzepięciowej, pomiarowej  i systemów pomiarowych.

Informacje podstawowe

Kim jesteśmy?

GRUPA APATOR
jest polską grupą kapitałową działającą na rynku aparatury łącznikowej oraz pomiarowej. W skład GRUPY APATOR wchodzi 10 spółek – 8 krajowych i 2 zagraniczne. APATOR SA pełni wiodącą rolę w GRUPIE APATOR poprzez organizację i koordynację współpracy wszystkich podmiotów.
Strategia Grupy APATOR

Strategicznym celem Grupy APATOR jest budowa polskiej grupy technologicznej opartej o silną markę APATOR i skierowanej na wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych. Grupa APATOR skupia swoją działalność w dwóch segmentach branży elektromaszynowej: pomiarowym i łącznikowym.

Kierunek rozwoju segmentu pomiarowego:

   * Integrator systemów – występowanie z kompleksową ofertą i obsługą w zakresie opomiarowania i odczytu wszystkich mediów energetycznych.

Kierunek rozwoju segmentu łącznikowego:

   * Dostarczanie urządzeń do bezpiecznego łączenia i rozłączania obwodów elektrycznych.

Oferta Grupy APATOR

W segmencie opomiarowania nośników energii działają spółki APATOR SA, PAFAL SA, APATOR POWOGAZ SA, APATOR METRIX SA, APATOR RECTOR sp. z o. o., APATOR KFAP Sp. z o. o. i APATOR GmbH. Produkty i usługi oferowane przez te spółki wzajemnie się uzupełniają. Stworzona w ten sposób oferta Grupy APATOR obejmuje urządzenia do pomiaru wszystkich nośników energii (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, czujniki temperatury).Powyższa oferta stanowi bazę dla rozwoju systemów umożliwiających opomiarowanie zużycia energii oraz zdalny odczyt i przekazywanie danych.

Grupa APATOR oferuje obecnie dwa systemy

   * LEWsystem Apator - kredytowo-przedpłatowy system opomiarowania mediów użytkowych

   * AMRsystem Apator - system zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych

W zakresie zabezpieczania i łączenia obwodów elektrycznych Grupa APATOR posiada silną pozycję i wieloletnie doświadczenia. Działają tutaj spółki APATOR SA, APATOR MINING Sp. z o.o., APATOR CONTROL Sp. z o.o. i APATOR ELEKTRO SA.

Działalność  

Przedmiot działalności spółki obejmuje projektowanie, produkcje, sprzedaż systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej. W ramach specjalizacji spółek w Grupie APATOR, spółka matka produkuje:

   * ciepłomierze, których dystrybucją zajmuje się podmiot zależny APATOR-KFAP,
   * obudowy do aparatury górniczej dla podmiotu zależnego APATOR MINING,
   * płyty elektroniki do liczników energii elektrycznej dla spółki FAP PAFAL S.A.

Historia

Lata 40-te

Apator powstał w Toruniu w 1949 roku jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia. Zaczynał od produkcji aparatury łącznikowej, rozdzielnic skrzynkowych i szafowych oraz urządzeń dla kopalń węgla kamiennego i energetyki.
Lata 60-te

W latach sześćdziesiątych znaczącym nurtem produkcji stały się stacje transformatorowe oraz urządzenia rozdzielczo-sterownicze eksportowane do republik ówczesnego ZSRR.

Lata 70-te
Lata siedemdziesiąte to początek produkcji tyrystorowych zespołów napędowych. Apator jako pierwszy w kraju pokonał bariery techniczne i zaczął produkować całą gamę napędów prądu stałego. Energoelektronika spowodowała wzrost kultury technicznej oraz zaowocowała kontaktami praktycznie z całym światem. Eksport do Meksyku i krajów Ameryki Południowej przez Hiszpanię, Niemcy, kraje Europy Środkowej po Turcję i Indie.

Lata 80-te
Lata osiemdziesiąte to przede wszystkim dalszy rozwój aparatury dla górnictwa węgla kamiennego. W tej dziedzinie Apator stał się liderem na rynku krajowym, a także opanował znaczące segmenty rynku w Czechach, Słowacji, Rumunii, Turcji, Rosji i na Ukrainie. Rozwój energoelektroniki w tym okresie to napędy DC i AC stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. obrabiarkowym, spożywczym, płyt pilśniowych i wiórowych, chemicznym, włókienniczym, cementowniach czy hutnictwie.

Lata 90-te
3 grudnia 1992 roku Apator przekształcił się z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, której akcjonariuszami zostali dotychczasowi pracownicy przedsiębiorstwa państwowego. Spółka została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Toruniu w dniu 14 stycznia 1993. W celu prowadzenia działalności gospodarczej spółka zawarła umowę o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania, na podstawie której spółka pracowała na bazie majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Umowa ta wygasła w 1996 roku w wyniku nabycia od Skarbu Państwa wyżej wymienionego majątku. Jednocześnie w 1996 roku akcjonariusze spółki podjęli decyzję o upublicznieniu akcji i przeprowadzeniu nowej emisji. W wyniku podjętych działań na przełomie stycznia i lutego 1997 roku została przeprowadzona oferta publiczna w ramach, której zaoferowano do sprzedaży 600.015 akcji na okaziciela serii A (1/3 akcji będących wówczas w posiadaniu akcjonariuszy - pracowników spółki) oraz 800.000 akcji na okaziciela serii B (nowa emisja).

Lata 90-te
Pierwsze notowanie akcji APATOR SA na rynku równoległym GPW w W-wie SA odbyło się 24 kwietnia 1997 roku. Kurs akcji ukształtował się na poziomie 37,5 zł.
Dodatkowe informacje
Liczba zatrudnionych: N/A
Średni roczny obrót: N/A
Produkcja
Typ działalności:
Skontaktuj się z nami


dodano: 2008-10-29, wyświetleń: 31075, pakiet: Intro