toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>

Przegląd Toreuse

2014-05-28
Nowe rozmiary opon YOKOHAMA na WTCC 2014
Wszystkie samochody, bior?ce udzia? w tegorocznej serii WTTC, wyposa?one s? opony wy?cigowe japo?skiej marki YOKOHAMA. W tym roku na WTCC debiutuj? 18-calowe rozmiary modeli wy?cigowych ADVAN 005 i ADVAN 006, gwarantuj?cych wysokie osi?gi w ka?dych warunkach atmosferycznych.

Sezon 2014 to kolejny rok wspó?pracy FIA z japo?sk? mark? YOKOHAMA, producentem wysokiej jako?ci opon premium, b?d?cej od 2006 roku oficjalnym dostawc? opon dla WTCC (World Touring Car Championship). Tegoroczn? nowo?ci? WTCC jest udzia? nowego rodzaju samochodów, okre?lanych w specyfikacji jako TC1, posiadaj?cych wi?ksz? moc silnika i zmodyfikowane elementy aerodynamiczne, zwi?kszaj?ce pr?dko??. Samochody TC1 wyposa?one zosta?y w 18-calowe opony YOKOHAMA z szersz? zarówno wewn?trzn?, jak i zewn?trzn? ?rednic?, które zast?puj? opony 17-calowe. Wy?cigowe modele ADVAN 005 ? przeznaczona do jazdy po suchej nawierzchni i ADVAN 006 ? dedykowana do jazdy w warunkach deszczowych, opracowane zosta?y z zastosowaniem najnowocze?niejszych technologii, tworzonych w oparciu o 30-letnie zaanga?owanie marki YOKOHAMA w sporty motorowe i do?wiadczenia zdobywane na najlepszych torach wy?cigowych ?wiata.

WTCC jest najwi?ksz? imprez? samochodów turystycznych, sk?adaj?c? si? z 24 wy?cigów podzielonych na 12 weekendów. Sezon 2014 rozpocz?? si? w kwietniu 2014 r. w Afryce, corocznym wy?cigiem ulicznym w maroka?skim Marakeszu, by nast?pnie przenie?? si? do Europy, obu Ameryk oraz Azji. W ka?dym z tych miejsc, gromadz?cych grono najlepszych kierowców samochodów turystycznych ?wiata, obecne s? opony flagowej serii YOKOHAMA ADVAN, przeznaczonej do samochodów wy?cigowych i aut o du?ej mocy. „Wsparcie sportów motorowych jest kluczowym elementem ulepszania i rozwoju technologii opon marki YOKOHAMA, przek?adaj?cym si? na rozwój i modernizacj? ca?o?ci przemys?u samochodowego” – mówi Artur Pos?uszny z firmy ITR S.A., wy??cznego dystrybutora opon Yokohama w Polsce. „Sportowy charakter opon ADVAN, wysokie osi?gi i najwy?sz? jako?? docenili te? producenci aut premium m.in. Audi, BMW, Honda, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Nissan Porsche czy Subaru – wybieraj?c opony z tej serii na pierwsze wyposa?enie”.

YOKOHAMA w najwi?kszych wydarzeniach sportowych 2014

WTCC nie jest jedyn? seri? wy?cigów, w której YOKOHAMA jest obecna w 2014 r. Japo?ska marka po raz kolejny wspiera dwa zespo?y klasy GT500: KONDO RACING's NISSAN GT-R oraz LEXUS TEAM WedsSport BANDOH's LEXUS RC-F, w najbardziej popularnym japo?skim wydarzeniu ?wiata sportów motorowych SUPER GT. W klasie GT300, w której rywalizuj? ze sob? supersamochody z zagranicy i japo?skie samochody GT, wi?kszo?? z nich jest wyposa?ona w opony ADVAN. Najlepsze opony YOKOHAMA wykorzystywane s? tak?e w rajdach. Po mistrzostwo w klasie JN6 mo?e si?gn?? ADVAN PIAA Rally Team, którego liderem jest Fumio Nutahara. Podczas tegorocznego Macau Grand Prix opony YOKOHAMY po raz 32. z rz?du pojawi? si? na pierwszym planie jako opony kontrolne wy?cigu Formu?y 3. Opony japo?skiej marki zostan? wykorzystane tak?e wy?cigach gokartów w kategorii F1 we wszystkich tego typu rozgrywkach w Japonii.

W 2014 r. YOKOHAMA wspiera zespo?y wy?cigowe, bior?ce udzia? w wi?kszo?ci wydarze? sportów motorowych na ca?ym ?wiecie. Uaktualnione informacje o sponsorowanych wy?cigach i ich rezultaty b?d? publikowane s? oficjalnej stronie yokohama-online.com, na Twitterze firmy (https://twitter.com/YRC_Global) oraz na jej kanale na YouTube (http://www.youtube.com/TheYokohamaRubber/).

Zapraszamy na www.yokohama-online.pl oraz www.facebook.com/yokohamapolska.

Informacje o ITR S.A.:

Firma ITR Spó?ka Akcyjna Oddzia? w Polsce utworzona zosta?a w 2004 roku. Firma jest wy??cznym reprezentantem interesów Yokohama Rubber Co. w krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej takich, jak: Polska, Ukraina, Bia?oru?, Obwód Kaliningradzki, Bu?garia i Mo?dawia,. G?ówne za?o?enia firmy to wzmocnienie rozpoznawalno?ci marki Yokohama, budowa efektywnej sieci dystrybucji oraz zwi?kszenie sprzeda?y opon osobowych i dostawczych na tych rynkach. Maj?c na celu stworzenie stabilnej i trwa?ej sieci sprzeda?y, ITR S.A. rozwija wspó?prac? z silnymi dealerami, doceniaj?cymi zalety opon marki Yokohama i posiadaj?cymi potencja? w sprzeda?y opon klasy premium.

Siedziba firmy ITR Spó?ka Akcyjna Oddzia? w Polsce mie?ci si? w Warszawie a magazyn w podwarszawskim B?oniu. ITR Spó?ka Akcyjna Oddzia? w Polsce nale?y do grupy ITOCHU jednej z wiod?cych firm handlowych na ?wiecie posiadaj?cej 150 oddzia?ów w 74 krajach.


NOWO??! Moderno – jednostka, która si? wyró?nia
Dodano: 2014-05-29NOWO??! Moderno – jednostka, która si? wyró?nia
Firma UST-M, jedyny polski producent systemu centralnego odkurzania, wprowadza do swojej oferty nowo??. Jednostka centralna Moderno, która od tej pory stanie si? integralnym elementem systemu Vacu USM, jest o 30% wydajniejsza od standardowych jednostek. UST-M jest jej wy??cznym dystrybutorem.Bardzo ...
Torba na narzędzia i walizka wodoodporna Knipex – narzędzia w bezpiecznym stylu
Dodano: 2014-05-17Torba na narzędzia i walizka wodoodporna Knipex – narzędzia w bezpiecznym stylu
Posiadacze dużej ilości różnorodnych narzędzi wiedzą, że utrzymania ich w porządku ułatwia pracę i przyspiesza każde działanie. Walizki i skrzynie na narzędzia, są nieodłącznym elementem dla każdego profesjonalisty czy amatora majsterkowania. Standardowe, wykonane zazwyczaj z plastiku są nieporęczne...
Abloy Poland z własną stroną internetową
Dodano: 2014-05-15Abloy Poland z własną stroną internetową
Wraz z początkiem maja ruszyła strona internetowa Abloy Poland, marki znajdującej się w portfolio globalnego lidera produkcji systemów zabezpieczeń obiektów Assa Abloy. Na witrynie Abloy znajdziemy wyczerpujące opisy produktów, informacje o organizowanych przez firmę szkoleniach, a także wyszukiwark...
Vertex Standard: nowe przenośne radiotelefony cyfrowe eVerge™ EVX-534 i EVX-539 oraz mobilny radiotelefon EVX-5400
Dodano: 2014-05-08Vertex Standard: nowe przenośne radiotelefony cyfrowe eVerge™ EVX-534 i EVX-539 oraz mobilny radiotelefon EVX-5400
Londyn, Wielka Brytania, 7 maja 2014 r. – Firma Vertex Standard LMR, Inc. wprowadziła do sprzedaży radiotelefony z serii EVX-530 z ulepszonym wyświetlaniem informacji: EVX-534 z ograniczoną klawiaturą, EVX-539 z pełną klawiaturą oraz modele mobilne EVX-5300 i EVX-5400. ...