toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>

Przegląd Toreuse

2014-05-14
Kopex S.A.: 26 milionów zysku netto przy przychodach przekraczających 377 milionów w pierwszym kwartale 2014 r.
Spółce udało się utrzymać dobre wyniki mimo trudnej sytuacji na rynku inwestycji górniczych. Poprawa wyników w relacji rok do roku to przede wszystkim efekt dużej ilości zamówień, wysokiej ekspozycji na rynki zagraniczne oraz trwających w Grupie Kopex procesów restrukturyzacji finansowej i kapitałowej. Nie bez znaczenia jest również efekt bazy.

Kopex przedstawił dziś w Warszawie wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku.
W ujęciu rok do roku zysk Spółki wzrósł o 182%. Poprawiły się również pozostałe wskaźniki. Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2014 roku przekroczyły 377 milionów złotych (+15,2% r/r), zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do prawie 76 mln PLN (+72% r/r), EBITDA do poziomu ponad 72 mln PLN (+35% r/r), a zysk operacyjny (EBIT) wyniósł prawie 35 mln PLN ( +97,6% r/r).

W relacji kwartał do kwartału skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej utrzymał się na zbliżonym poziomie. Spadły natomiast przychody ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży utrzymał się na zbliżonym poziomie, wzrosły zaś  zysk operacyjny oraz EBITDA.

„Od połowy ubiegłego roku konsekwentnie poprawiamy wyniki finansowe Kopeksu.” – mówi prezes Spółki Józef Wolski – „Udowadniamy, że mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku inwestycji górniczych Grupa Kopex jest w stanie w ciągu kwartału wypracowywać zysk netto na poziomie znacznie przekraczającym 20 milionów złotych”.

W skali roku Kopex istotnie poprawił rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wzrosła ona z 13,5%
do 20,1%, na poziomie zysku operacyjnego z 5,4% do 9,3% a na poziomie EBITDA z 16,3% do 19,1%. „Poprawa rentowności to przede wszystkim efekt realizacji wyżej marżowych kontraktów na rynkach zagranicznych oraz sprzedaży aftermarket.” – dodaje Wolski – „Nie bez znaczenia dla rentowności są również realizowane przez nas programy restrukturyzacyjne
oraz optymalizacja struktury zatrudnienia.”

W pierwszym kwartale Spółka kontynuowała redukcję zadłużenia netto. Spadło ono do poziomu 383 mln PLN,
o 3,9% w porównaniu do końca poprzedniego kwartału oraz o 41,8% w relacji rok do roku. Wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto do EBITDA został tym samym zredukowany do 1,5.

Wartość zamówień Kopeksu na koniec pierwszego kwartału wyniosła ponad 1,64 miliarda złotych i była o 11% wyższa niż rok wcześniej i o 4% niższa
w porównaniu z końcem 2013 roku. W ciągu ostatniego roku najbardziej wzrosła wartość zamówień Kopeksu z Polski i z pozostałych rynków europejskich oraz z Argentyny. Spadek backlogu zanotowano na rynku rosyjskim i chińskim.

W kolejnych kwartałach Grupa Kopex będzie kontynuowała politykę utrzymywania wysokiego poziomu przychodów na rynkach zagranicznych. Duże nadzieje wiąże przede wszystkim z rynkiem chińskim oraz argentyńskim. W kolejnych kwartałach postępować też będzie proces restrukturyzacji Grupy.

Więcej informacji:
Marek Pogorzelski
SJ Consulting
+48 691 475 612
Kopex@jjs.com.pl

***
Grupa Kopex jest producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego na świecie. Zajmuje się specjalistycznymi usługami dla górnictwa, w tym drążeniem szybów pionowych i chodników poziomych oraz realizacją budowy kopalń pod klucz. W swojej strukturze ma również firmy dostarczające specjalistyczne urządzenia elektryczne oraz systemy przeciwwybuchowe mające zastosowanie w górnictwie. Grupa Kopex obsługuje inwestycje w przemyśle wydobywczym w Polsce i Europie oraz na największych rynkach górniczych świata: Australii, Chinach, RPA.


Sektor MŚP gotowy na inwestycje
Dodano: 2014-05-08Sektor MŚP gotowy na inwestycje
Znamy już nastroje przedsiębiorców w II kwartale 2014 roku. Z badania „Skaner MŚP”1 wynika, że właściciele firm patrzą w przyszłość z optymizmem i deklarują większą skłonność do inwestowania. Leasing jest nadal najczęściej wybieraną przez nich zewnętrzną formą finansowania.Instytut Keralla Research ...
DSV o społecznie odpowiedzialnym biznesie
Dodano: 2014-05-06DSV o społecznie odpowiedzialnym biznesie
Doroczne podsumowania roku w Grupie DSV obejmują, poza szczegółowymi wynikami finansowymi, raport dokumentujący realizację celów w ramach działań CSR. Na początku II kwartału grupa opublikowała zestawienie za 2013 r. wraz z osiągniętymi celami i założeniami na kolejne 12 miesięcy.Grupa DSV już w 200...
Kolejny kontrakt Watson-Marlow z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław”
Dodano: 2014-05-05Kolejny kontrakt Watson-Marlow z  Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław”
Firma Watson-Marlow, międzynarodowy producent pomp wyporowych, poinformowała o podpisaniu kolejnego kontraktu z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław”. Zamówienie na dostarczenie kompletu pomp przewodowych jest efektem pomyślnej współpracy pomiędzy firmami. Dotyczy ono dostawy pomp Bredel 20, któr...
Qumak wykona kolejny projekt dla sektora naukowego
Dodano: 2014-04-29Qumak wykona kolejny projekt dla sektora naukowego
Qumak zrealizuje prace przy budowie centrum danych dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Spółka podpisała właśnie umowę z generalnym wykonawcą projektu – Eiffage Polska Budownictwo S.A. Wartość kontraktu to ponad 9,5 mln zł brutto.Qumak w ramach projektu Centrum Badawczego Polskiego ...