toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>

Przegląd Toreuse

2014-05-06
DSV o społecznie odpowiedzialnym biznesie
Doroczne podsumowania roku w Grupie DSV obejmują, poza szczegółowymi wynikami finansowymi, raport dokumentujący realizację celów w ramach działań CSR. Na początku II kwartału grupa opublikowała zestawienie za 2013 r. wraz z osiągniętymi celami i założeniami na kolejne 12 miesięcy.
Grupa DSV już w 2009 roku przyłączyła się do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, UN Global Compact. Podstawowym celem projektu jest dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki światowej, walka z korupcją i dyskryminacją, zapewnienie inkluzji społecznej oraz skuteczną ochronę środowiska.

Głównymi założeniami polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach działalności DSV Road, Solutions oraz Air & Sea, jest zarówno zmniejszenie emisji CO2, jak i zminimalizowanie poboru energii niezbędnej do codziennej działalności biznesowej poszczególnych spółek. Od początku 2011 roku wszystkie dywizje DSV rokrocznie otrzymują wytyczne, dotyczące redukcji dwutlenku węgla oraz zużycia prądu. Według raportu opublikowanego 22 kwietnia, dywizji drogowej DSV Road udało się zmniejszyć produkcję CO2 o 14 proc., a transportowi lotniczemu i morskiemu, odpowiednio o 10 proc. i 19 proc. względem 2010 roku.

Coraz częściej mamy do czynienia z klientami, dla których niezwykle istotna jest realizacja ścisłych kryteriów w zakresie emisji spalin ciągników, wykorzystywanych do transportu drogowego. Dlatego też rokrocznie stawiamy sobie nowe cele w tym zakresie tak, by z jednej strony być w stanie je zrealizować, a z drugiej by sprostać nawet największym wymaganiom klientów. Na początku 2013 ustaliliśmy, że zamkniemy rok mając we flocie ponad 60 proc. pojazdów z silnikami spełniającymi europejski standard emisji spalin Euro 5 – była to ówczesna maksymalna i najbardziej rygorystyczna norma. Do realizacji tego celu zabrakło nam 5 proc. - pod koniec grudnia 2013 r. Osiągnęliśmy poziom 55 proc. ciągników spełniających powyższe wymagania – mówi Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road Polska. Dlatego też w 2014 roku będziemy uważniej przyglądać się wszystkim pojazdom należącym do naszych podwykonawców, tak by w grudniu móc pochwalić się wynikiem stuprocentowo zgodnym z przyjętymi założeniami.

Założenia dotyczące poszukiwań alternatywnych metod pozyskiwania energii dla wszystkich spółek w grupie na 2015 zakładają, że minimum 75 proc. budynków należących lub najmowanych przez spółki DSV będzie miało dostęp do systemów odzyskiwania energii. Już pod koniec 2013 roku cel ten został zrealizowany. Dodatkowo w 2014 roku powstanie nowa centrala Grupy DSV zaopatrzona w najnowsze technologie, pozwalające zaoszczędzić maksymalną ilość energii. Budynek będzie wyposażony w panele słoneczne, inteligentny system cyrkulacji powietrza oraz komórkę zajmującą się przetwarzaniem odpadów organicznych w biogaz. Także niektóre oddziały DSV w Belgii są całkowicie zasilane prądem uzyskiwanym z paneli słonecznych, natomiast wszystkie budynki grupy w Finlandii są podłączone do elektrowni wodnych.

Ostatnim wyzwaniem wyznaczonym na koniec 2013 roku, był obowiązek posiadania w 75 proc. lokalizacji wszystkich spółek systemu recyklingu papieru oraz plastiku. Również ten punkt został zrealizowany z wynikiem na poziomie 80 proc.

Wraz z raportem pojawiły się także nowe cele dla Grupy DSV. Celem pierwszym jest obowiązek redukcji emisji CO2 do poziomu 15 proc. względem 2010 roku we wszystkich dywizjach. Celem drugim jest dopilnowanie, by 60 proc. pojazdów (w tym tych, należących do podwykonawców pracujący dla DSV Road) miało silniki zgodne z normą Euro 5. Cel trzeci podnosi minimalny procent budynków z technologią pozyskującą zieloną energię z założonych 75 proc. do 85 proc. przed końcem 2015 roku. Ostatni punkt również podnosi minimalny poziom z 75 proc. do 85 proc. minimalnej liczby lokalizacji, które muszą posiadać system recyklingu papieru oraz plastiku.

Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, UN Global Compact oraz według parametrów Raportu Zrównoważonego Rozwoju (Global Raporting Initiative).

Grupa DSV jest globalnym dostawcą usług transportowych i logistycznych. Posiada biura oraz oddziały w ponad 70 krajach, a dzięki rozbudowanej sieci partnerów, świadczy swoje usługi na całym świecie. Firma zatrudnia obecnie około 22 tys. pracowników. Efektywne i kompleksowe rozwiązania pozwoliły DSV osiągnąć w 2013 r. przychód na poziomie 6,1 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.dsv.com/pl


Kopex S.A.: 26 milionów zysku netto przy przychodach przekraczających 377 milionów w pierwszym kwartale 2014 r.
Dodano: 2014-05-14Kopex S.A.: 26 milionów zysku netto przy przychodach przekraczających 377 milionów w pierwszym kwartale 2014 r.
Spółce udało się utrzymać dobre wyniki mimo trudnej sytuacji na rynku inwestycji górniczych. Poprawa wyników w relacji rok do roku to przede wszystkim efekt dużej ilości zamówień, wysokiej ekspozycji na rynki zagraniczne oraz trwających w Grupie Kopex procesów restrukturyzacji finansowej i kapitałow...
Sektor MŚP gotowy na inwestycje
Dodano: 2014-05-08Sektor MŚP gotowy na inwestycje
Znamy już nastroje przedsiębiorców w II kwartale 2014 roku. Z badania „Skaner MŚP”1 wynika, że właściciele firm patrzą w przyszłość z optymizmem i deklarują większą skłonność do inwestowania. Leasing jest nadal najczęściej wybieraną przez nich zewnętrzną formą finansowania.Instytut Keralla Research ...
Kolejny kontrakt Watson-Marlow z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław”
Dodano: 2014-05-05Kolejny kontrakt Watson-Marlow z  Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław”
Firma Watson-Marlow, międzynarodowy producent pomp wyporowych, poinformowała o podpisaniu kolejnego kontraktu z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław”. Zamówienie na dostarczenie kompletu pomp przewodowych jest efektem pomyślnej współpracy pomiędzy firmami. Dotyczy ono dostawy pomp Bredel 20, któr...
Qumak wykona kolejny projekt dla sektora naukowego
Dodano: 2014-04-29Qumak wykona kolejny projekt dla sektora naukowego
Qumak zrealizuje prace przy budowie centrum danych dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Spółka podpisała właśnie umowę z generalnym wykonawcą projektu – Eiffage Polska Budownictwo S.A. Wartość kontraktu to ponad 9,5 mln zł brutto.Qumak w ramach projektu Centrum Badawczego Polskiego ...