toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>
ARCHIWALNE: Sprzedam: DURST RHO 600 PICTOR – cyfrowy wielkoformatowy ploter UV, niski przebieg-nieca?e 2700h, stopy antywibracyjne; modu? Roll-to-Roll


licznik odwiedzin: 2222

Dodano:2016-01-19
Ważne do:2016-02-18

Informacje ogólne:
Nazwa :
Durst RHO 600 Pictor
Producent :
Durst
Cena :
239000 zł
Inne :
niski przebieg (2700h), modu? druku z roli

Opis:
Rho 600 Pictor to kompaktowa wersja systemu Rho. Jest to urz?dzenie przeznaczone g?ównie dla agencji reklamowych. Konstruktorzy z firmy Durst pomniejszyli swój topowy model RHO 600, by za rozs?dne pieni?dze (149 tys. euro) zaoferowa? to co najwa?niejsze – najwy?szej jako?ci druk na materia?ach p?askich i roli. Rozdzielczo??, z jak? drukuje Pictor, to rzeczywiste 600 dpi (co pozwala na wydruk czcionki o wielko?ci 6 pkt.). Wydajno?? maksymalna urz?dzenia wynosi 25 m2/h.
Ploter drukuje na wszelkiego rodzaju materia?ach powlekanych i niepowlekanych, takich jak, pleksi,
pianki, p?yty, szk?o, aluminium, itd. Maksymalna grubo?? przyjmowanego materia?u wynosi 40 mm, szeroko?? 160 cm, natomiast trzeci wymiar ograniczony jest d?ugo?ci? samego materia?u. Zainstalowany egzemplarz posiada tak?e mo?liwo?? druku w bieli, co jest du?? zalet? przy drukowaniu np. przezroczystych pod?o?y.
Ploter RHO 600 to maszyna tania w eksploatacji. Drukuje ju? od brzegów materia?u, bez marginesów. Atrament UV przeznaczony jest dla p?yty jak i dla roli. Zbiorniki o pojemno?ci 5 litrów s? wykonane z ekonomicznej tektury.
Opatentowany przez firm? Durst system Quadro® Array o 512 dyszach charakteryzuje si? macierzow? budow? g?owic co pozwala na osi?ganie du?ych pr?dko?ci bez utraty jako?ci. European Digital Press Association wybra?a ploter Durst RHO 600 Pictor produktem roku 2007 w kategorii „Flatbed Printer”.
Modu?owa budowa plotera umo?liwia pó?niejsz? rozbudow? maszyny o dodatkowe funkcje.
Ogólne dane techniczne:
Wymiary:
Szeroko??: 380 cm. D?ugo??: 290 cm.
Wysoko??: 170 cm
Waga:
Oko?o. 1.700 kg
Normy bezpiecze?stwa:
Jest zgodny z aktualnie obowi?zuj?cymi normami
Parametry drukowania:
System druku:
Opatentowany system p?aski Durst z technologi? tablicy Quadro® o najwy?szej jako?ci i najwy?szej pr?dko?ci
Rozdzielczo?? druku:
600 dpi
Rodzaj tuszy/Ilo?? kolorów:
Tusze UV 5 colors: CMYK + white
Zasobnik tuszu:
Zintegrowane zbiorniki z atramentem 10 litrów na atrament, wielokrotnego nape?niania w trakcie drukowania. Tusze do nape?niania s? w 5 litrowych, bezzwrotnych pojemnikach. Oprogramowanie / RIP:
Oprogramowanie Durst Rho Linux RIP PostScript Level 3 Cheetah
Wydajno??:
do 25 m2 / h
Specyfikacje materia?ów:
Typy no?ników:
Szeroki zakres niepowlekanych i powlekanych materia?ów - równie? teksturowanych powierzchni takich jak arkusze twardej i mi?kkiej pianki, aluminium, szk?a akrylowego, tektury, blachy falistej, itp.
Maksymalna szeroko?? druku:
160 cm
Maksymalna d?ugo?? druku:
Ograniczona tylko przez d?ugo?? no?nika
Maksymalna grubo??:
40 mm
Maksymalna masa:
20 kg
Najmniejszy rozmiar arkusza: DIN-A3 - 29,7 x 42 cm
Rejestracja materia?ów:
Materia?y s? zarejestrowane na przedniej kraw?dzi za pomoc? czujników ?wiat?owodowych. Enkoder mierzy sekwencje komunikacyjne, zapewniaj?c najwy?sz? precyzj? dopasowania obrazu.
Wymagania odno?nie stanowiska:
Wymagane miejsce:
min. 6 x 4 m
Maksymalna wysoko??:
2.400 m nad poziomem morza Zakres temperatury:
+15 ° C do +30 ° C bez kondensacji Wilgotno?? wzgl?dna powietrza:
25 - 80%, bez kondensacji
Kontakt
Dane adresowe:
Nazwa firmy:
Perfecta Sp. z o.o. Sp.k.
Ulica:
Wojnowska
Miejscowosć:
?any / Kamieniec Wroc?awski
Kod:
55-002
Województwo:
dolno?l?skie
Dane teleadresowe:
Osoba do kontaktu:
Tomasz Sawkiewicz
Tel:
+48 71 344 99 99
Fax:
+48 71 733 63 83
Tel. kom.:
+48 603 666 600