toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>

Akcesoria - Budownictwo i materiały budowlane


Akcesoria - Budownictwo i materiały budowlane
  Zdjęcie Tytuł Oferty Cena Data
U?ywany zacisk ACN 40 - rok produkcji 2013. Zacisk ten s?u?y do pogr??ania lub wyci?gania pali pe?nych betonowych lub drewnianych. Specyfikacja techniczna: Waga - 840 kg Si?a na zacisku - 400 k U?ywany zacisk do pali pe?nych ACN 40 n/a 2017-11-15
U?ywany zacisk KCN 40 + T-bar - rok produkcji 2012 Zacisk ten s?u?y do pogr??ania lub wyci?gania pali rurowych lub profili skrzynkowych otwartych. Specyfikacja techniczna: Si?a na zacisku: 2 x 42 U?ywany zacisk do pali otwartych KCN 40 n/a 2017-11-15
U?ywany balast PVE 2 x 800 - rok produkcji 2016 Balast s?u?y jako dodatkowe doci??enie g?ówki g?owicy wibracyjnej w celu osi?gni?cia wi?kszych g??boko?ci. Waga ca?kowita - ok. 2 x 800 kg U?ywany Balast PVE 1600 kg n/a 2017-11-15
U?ywany zacisk PVE 2 x 100T + 2 x T-bar o d?ugo?ci 550 mm - rok produkcji 2013 Zacisk ten s?u?y do pogr??ania lub wyci?gania pali rurowych lub profili skrzynkowych otwartych. Specyfikacja technicz U?ywany zacisk do pali otwartych PVE 2 x 100T n/a 2017-11-15
U?ywany zacisk PVE 2 x 100T + 2 x T-bar o d?ugo?ci 600 mm - rok produkcji 2010. Zacisk ten s?u?y do pogr??ania lub wyci?gania pali rurowych lub profili skrzynkowych otwartych. Specyfikacja techni U?ywany zacisk do pali otwartych PVE 2 x 100T n/a 2017-11-15
U?ywany zacisk do pali drewnianych, betonowych PVE 120T40 - rok produkcji 2009. Zacisk ten s?u?y do pogr??ania lub wyci?gania pali pe?nych betonowych lub drewnianych. Specyfikacja techniczna: Wag U?ywany zacisk do pali pe?nych PVE 120T40 n/a 2017-11-15
Wyświetlaj :

Archiwum giełdy